Webgame “Bố mẹ ơi con muốn đi Hàn Quốc!”

Dự án Webgame Quảng bá Dịch vụ Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp tại Hàn Quốc.

Khách hàng: Tổng Cục Du Lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Phạm vi: Toàn Quốc

Thời gian: 9-17/8/2019

Mục tiêu dự án:

 • Quảng bá Wellness Family Tour Hàn Quốc (Tour nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp cho gia đình)
 • Tăng người dùng mới đăng ký Website: Visitkorea.org.com

Công cụ:

 • Landing page Webgame
 • Quảng cáo facebook
 • Quảng cáo GDN

KPIs dự án:

 • 1.000 người tham gia Webgame,
 • 40.000 lượt tương tác
 • 250.000 lượt tiếp cận (reach)

 

Performance thực tế đạt được:

 • 1.020 người chơi tham gia Webgame (đạt 102%)
 • 48.175 lượt tương tác (đạt 120.43%)
 • 313.355 lượt tiếp cận (đạt 125.34%)