Who We Are
DGmarcom được viết tắt từ Digital Marketing & Communication, là một Agency cung cấp dịch vụ sáng tạo và truyền thông đa kênh trên nền tảng số giúp khách hàng đạt được các mục tiêu Marketing. Dịch vụ của chúng tôi trải rộng từ cung cấp các ấn phẩm truyền thông sáng tạo như thiết kế đồ họa, viết content, làm video, website, landing page, triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google, Mạng xã hội, SEO...
Our happy clients
Thành công của Khách hàng cũng chính là niềm vui của chúng tôi
...and
it worked