Dự án hiệu chỉnh logo, bổ sung guideline và thiết kế các ứng dụng nhận diện cho Công ty TNHH MTV TM&DV Hồng Hà

Khách hàng: Hồng Hà Security

Lĩnh vực: Camera, thiết bị an ninh

Địa điểm: Thành Phố Ninh Bình

Hạng mục triển khai: Logo, ứng dụng nhận diện thương hiệu

Thời gian triển khai: 02 tuần

Nhân sự triển khai: Nguyễn Thái Vĩnh, Lê Thị Kim Oanh