Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Cotonkin

Dự án thiết kế logo, guideline và nhận diện

Khách hàng: Cotonkin Sport

Hạng mục triển khai: Logo, ứng dụng nhận diện thương hiệu